• translate this page

TJÄNSTER VI ERBJUDER

Att ha ett välskapat kommunikationsunderlag är i mångt och mycket grunden för en fungerande och framgångsrik kundkontakt. Vi har leverat material till en mängd olika evenemang och målgrupper, med sponsorer som vet värdet av att synas i välprofilerade sammanhang.

Trycksaker / Grafisk design

Vi hjälper er gärna med att ta fram det ni behöver i ert företags grafiska profilering. Nya produktblad, logotyper, roll-ups, sponsorväggar, inbjudningar, utskick, brevpapper, m.m. När flera av dessa delar samverkar blir budskapet tydligare och kommunikationen unison.

Hemsidor / SEO / Webbnärvaro

För att få en väl fungerande webbnärvaro behövs det idag mer än bara en väldesignad hemsida. Sökmotorerna ska kunna hitta er på bästa (och flesta) sätt, och gärna ska ni även finnas med i sociala nätverk såsom Facebook eller Twitter. Vi kan hjälpa er med alla delar, från design till kundkontakten på nätet och förmedlad besökare.

Logotyper

Det ligger mycket värde och symbolik i ett välprofilerat företags logotyp. Har ni större planer än den lokala marknaden behövs ett välprofilerat ansikte som utstrålar era ambitioner. Vi utformar professionella logotyper och tar fasta på en grundlig och noggrann arbetsprocess.